امروز: پنج شنبه 10 خرداد 1403 برابر با 31 می 2024

گفتگو با روزنامه اعتماد

ناظم عمر دباغ، نماينده اقليم كردستان عراق درباره آزادسازي زندانيان در عراق، با توجه به تحولات اخير در اين كشور و در پاسخ به اينكه آيا اين اقدامات از اعتراضات خواهد كاست؟

 

به «اعتماد» گفت: مسلما آزادي هميشه تاثير مثبتي در بهبود شرايط دارد. شخصي كه زنداني مي شود يك جرمي را انجام داده است و دليلي دارد كه زنداني شده است و بايد نوع جرمش بررسي شود و وقتي شخصي جرمي را عليه عراق مرتكب شده است بايد بررسي كرد كه چه شرايطي باعث شده كه فرد اين اقدامات را انجام دهد. به نظرم اين تظاهرات و شلوغي هايي كه اخيرا در عراق به وجود آمد نتيجه بعضي از مسائلي است كه ريشه در قبل دارد. كلااگر نگاه كنيد همه اين اتفاقات مشابه قبلي دارد. در واقع هر اتفاق در گذشته به نوع ديگري خود را در زمان حال نشان مي دهد. اين اختلافات بين رهبرها و گروه هاي سياسي و حتي نظام سابق با نظام جديد از جمله اين اتفاق ها هستند. به عبارت ديگر بعضي ها كه نمي توانند نظام سياسي فعلي را قبول كنند به اين اقدامات دست زده اند. به نظرم هميشه بايد زمينه گفت وگو فراهم شود. فقط گفت وگو دو طرف مي خواهد و يك طرفه نمي شود. اين اختلاف مي تواند با برگشت به قانون اساسي عراق حل شود. البته بعضي ها قانون اساسي عراقي را قبول ندارند ولي در كل همه بايد تابع قانون اساسي عراق باشند. هر چند تمام مشكل اين است كه يكسري ها قانون اساسي عراق را قبول ندارند و يكسري ها هم تحليل و گفتمان خودشان را از قانون اساسي عراق دنبال مي كنند و اين خودش مشكل ايجاد مي كند. در كل اين اقدام در تحولات عراق تاثير مثبت خواهد داشت.
    

کد خبر: 237

آخرین اخبار

گزارشات پر بازدید

حالت های رنگی